เมนูหลัก
 

หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามกลุ่ม
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับเขต
สรุปตัวแทนแยกตามโรงเรียน
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 
 
เกณฑ์การแข่งขัน
 

ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์ สพฐ.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (โครงงานการออกแบบฯ)
 
 
ตารางการแข่งขัน
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 
 
สรุปการแข่งขันรายวัน
 
21 กันยายน 2558
22 กันยายน 2558
23 กันยายน 2558
24 กันยายน 2558
รายการทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   ขณะนี้ได้เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรแล้ว 

 พิมพ์เกียรติบัตรครู-นักเรียน

 พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน

 พิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 
 

ระบบได้ทำการโอนข้อมูลเข้าระบบเขตเรียบร้อยแล้ว
ให้โรงเรียนเข้าระบบของระบบเขตตางลิ้งค์ข้างล่างนี้
http://esan65.sillapa.net/sp-ssk4

เพื่อเข้าไปแก้ไขการเปลี่ยนตัวชื่อครู-นักเรียน
หากกิจกรรมใดตกหล่นหรือมีปัญหาให้แจ้งได้ที่เฟส http://www.facebook.com/phuttawat26
โทร 0804692136 phuttawat@gmail.com
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2558

 
 

 
 
การแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

mail ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ละกิจกรรม จัดเตรียมเอกสารนักเรียน (ด้านความพิการ) ให้พร้อมก่อนวันแข่งขันตามแบบฟอร์มที่ สพฐ.กำหนด 

files/1442390868_special.pdf

16 ก.ย. 2558   16:10:44
 
 
กำหนดวันกรอกข้อมูลลงในระบบ

mail ขอให้ทุกโรงเรียนได้ทำการกรอกข้อมูลรายการแข่งขัน  นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 (16.00 น.)เพื่อทางฝ่ายวิชาการกลุ่มจะได้ดำเนินการต่อไป  ขอบพระคุณครับ

17 ก.ย. 2558   15:30:47
 
 
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน #65 (กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ)

mail ขอเรียนเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งทีี่ 65 กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ประชุมพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 

15 ก.ย. 2558   16:16:36
 
 
ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรม

files/1442217450_Tablesrirattana.pdf

14 ก.ย. 2558   14:57:38
 
 
กำหนดส่งกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

ขอให้โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ส่งกิจกรรมการแข่งขันภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่สำนักงานกลุ่ม ณ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ

14 ก.ย. 2558   13:34:09
 
 

enlightenedคำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65      files/1442217915_KamsangSillapa65_Srirattana.pdf

 
 

enlightenedดาวน์โหลดตารางการแข่งขัน     files/1442217450_Tablesrirattana.pdf

 
 
 
 
สรุปรับสมัครการแข่งขัน ระดับกลุ่มศรีรัตนะ
ที่ กลุ่มกิจกรรม กิจกรรม สมัคร ครู นักเรียน
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์
5
5
58
116
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5
5
92
109
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
0
0
0
0
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
15
15
134
153
7 ศิลปะ-ดนตรี
49
22
120
187
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์
10
8
37
107
9 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5
4
59
126
11 คอมพิวเตอร์
12
10
104
116
12 หุ่นยนต์
4
1
2
3
13 การงานอาชีพ
18
16
106
167
14 ปฐมวัย
2
2
75
125
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย
2
1
5
9
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
0
0
0
0
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3
1
22
26
18 เรียนร่วม - ศิลปะ
21
10
26
29
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
15
8
72
104
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
10
6
6
6
รวม
176
114
918
1,383
 
เข้าระบบจัดการ
 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบศูนย์จัดการแข่งขัน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
 
 
พิมพ์เอกสารสรุปรายงานการแข่ง
 
พิมพ์ผลรวมทั้งหมด
พิมพ์ผู้ลงทะเบียนแข่งขัน
พิมพ์ผลการแข่งขันตามกิจกรรม
พิมพ์ผลการแข่งขันตามหมวดหมู่
พิมพ์ตัวแทนชระเลิศของการแข่งขัน
พิมพ์ผลแยกตามโรงเรียน
 
การนำเสนอผลแข่งขัน
 
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ - วิ่ง
สรุปเหรียญแยกเป็นช่วงชั้น
นำโค้ดไปใช้งาน
 
 
สถิติการลงทะเบียน
 
27
จำนวนทีม
602
จำนวนนักเรียน
1,383
จำนวนครูผู้ฝึกสอน
918
จำนวนกรรมการ
821
ครู+นักเรียน
2,301
ครู+นักเรียน+กรรมการ
3,122
ประกาศผลแล้ว
จำนวน 114/176 (64.77%)
 
 
เว็บไซต์แข่งขันกลุ่มอื่นๆ
 
ระบบแข่งขันระดับเขต
กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 (โคกนาโก)
 
 
คู่มือการใช้งานระบบ
 

 
 
แจ้งปัญหาการใช้งานที่นี่
 


 
 
สถิติการเข้าชม
 
ผู้เข้าชมวันนี้
ip
ผู้เข้าชมเดือนนี้
111 ip
ผู้เข้าชมปีนี้
1559 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมด
6699 ip
OS: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Browser :
Version : ?
เริ่มนับ 7 กันยายน 2558
ip คือ 54.163.19.57

 
 
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ชัยณรงค์ มงคลเลิศ โทร.087-251-3699 อีเมล์ chainarong.edu@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.