หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

ที่
โรงเรียน
ผลแข่งขัน รหัส รร. ทีม กรรมการ นักเรียน ครู ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ครู
นักเรียน
กรรมการ
1 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 0004 23 45 44 35
2 โรงเรียนบ้านกระหวัน 0016 23 18 39 29
3 โรงเรียนบ้านขนาด 0030 18 5 39 33
4 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 0042 24 34 52 42
5 โรงเรียนบ้านจานบัว 0046 27 34 67 39
6 โรงเรียนบ้านตระกวน 0070 45 11 94 71
7 โรงเรียนบ้านตระกาจ 0071 17 17 48 31
8 โรงเรียนบ้านตาแบน 0076 15 11 30 23
9 โรงเรียนบ้านตายู 0078 0 4 0 0
10 โรงเรียนบ้านตูม 0083 55 95 198 93
11 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 0093 21 26 44 34
12 โรงเรียนบ้านโนนแก 0100 10 19 15 10
13 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 0120 39 22 85 63
14 โรงเรียนบ้านปุน 0125 33 29 68 48
15 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 0132 58 45 135 91
16 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 0150 21 95 38 22
17 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 0151 18 10 35 27
18 โรงเรียนบ้านสลับ 0156 14 17 33 24
19 โรงเรียนบ้านสะพุง 0159 21 18 53 34
20 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 0167 14 22 26 17
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 0182 20 72 43 27
22 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 0186 13 12 31 18
23 โรงเรียนบ้านหนองรุง 0191 3 9 6 4
24 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 0192 28 70 51 40
25 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 0197 6 13 12 9
26 โรงเรียนวัดจันทราราม 0207 0 0 0 0
27 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 0219 34 68 97 54
รวม 602 821 1,383 918  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ชัยณรงค์ มงคลเลิศ โทร.087-251-3699 อีเมล์ chainarong.edu@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.