หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: วิทยาศาสตร์

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
2 คน / ครู 1 คน
20
2. 0181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
2 คน / ครู 1 คน
16
3. 0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
2 คน / ครู 1 คน
16
4. 0191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
2 คน / ครู 1 คน
3
5. 0190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
2 คน / ครู 1 คน
3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ชัยณรงค์ มงคลเลิศ โทร.087-251-3699 อีเมล์ chainarong.edu@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.