หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
3 คน / ครู 2 คน
5
2. 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
2 คน / ครู 2 คน
11
3. 0262 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1 คน / ครู 1 คน
7
4. 0263 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
8
5. 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 คน / ครู 1 คน
17
6. 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
18
7. 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
2 คน / ครู 2 คน
13
8. 0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
6
9. 0265 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
2
10. 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
4
11. 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
1
12. 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
3
13. 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
3
14. 0313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
1
15. 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ชัยณรงค์ มงคลเลิศ โทร.087-251-3699 อีเมล์ chainarong.edu@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.