หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
5
0002
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ชั้น  
23 กันยายน 2558
09.00 น.
6
0005
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ชั้น  
23 กันยายน 2558
09.00 น.
7
0011
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ชั้น  
23 กันยายน 2558
09.00 น.
8
0016
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา) ชั้น  
23 กันยายน 2558
09.00 น.
9
0017
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ชั้น  
23 กันยายน 2558
09.00 น.
10
0020
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ชั้น  
23 กันยายน 2558
09.00 น.
11
0021
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ชั้น  
23 กันยายน 2558
09.00 น.
12
0024
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปุน ชั้น  
23 กันยายน 2558
09.00 น.
13
0028
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ชั้น  
23 กันยายน 2558
09.00 น.
14
0029
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา) ชั้น  
23 กันยายน 2558
09.00 น.
15
0044
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา) ชั้น  
23 กันยายน 2558
09.00 น.

หมวดหมู่: หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
16
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว หอประชุม ชั้น  
23 กันยายน 2558
09.00 น.
17
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว หอประชุม ชั้น  
23 กันยายน 2558
09.00 น.
18
0250
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว หอประชุม ชั้น  
23 กันยายน 2558
09.00 น.
19
0251
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว หอประชุม ชั้น  
23 กันยายน 2558
09.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ชัยณรงค์ มงคลเลิศ โทร.087-251-3699 อีเมล์ chainarong.edu@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.