กำหนดส่งกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

ขอให้โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ส่งกิจกรรมการแข่งขันภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่สำนักงานกลุ่ม ณ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ

14 ก.ย. 2558   13:34:09