กำหนดวันกรอกข้อมูลลงในระบบ

mail ขอให้ทุกโรงเรียนได้ทำการกรอกข้อมูลรายการแข่งขัน  นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 (16.00 น.)เพื่อทางฝ่ายวิชาการกลุ่มจะได้ดำเนินการต่อไป  ขอบพระคุณครับ

17 ก.ย. 2558   15:30:47