การแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

mail ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ละกิจกรรม จัดเตรียมเอกสารนักเรียน (ด้านความพิการ) ให้พร้อมก่อนวันแข่งขันตามแบบฟอร์มที่ สพฐ.กำหนด 

files/1442390868_special.pdf

16 ก.ย. 2558   16:10:44